AGENCJA PROMOCJI EKOLOGICZNYCH


Prof. Włodzimierz Fijałkowski
 

        
EKOLOGIA PROKREACJI = EKOLOGIA RODZINY
 

            "Od dawna jesteśmy świadkami, a wielu z nas czynnymi uczestnikami wielu działań mających na celu ochronę środowiska życia:
           powietrza, gleby i wód. Najwyższy czas, by proporcjonalną część energii skierować także na zachowanie ekologicznej czystości tej
          części wewnętrznego środowiska człowieka, która wiąże się ściśle z przekazywaniem życia, z ciągłością pokoleń.
                W skali światowej występują dwa przeciwstawne programy dotyczące prokreacji. Jeden z nich: Program Kontroli Urodzeń
          (Birth-Control) jest programem antyekologicznym, drugi: Program Naturalnego Planowania Rodziny jest dobrze osadzony w
          ekologii dzięki odniesieniu do obiektywnych praw przyrody. Respektowanie prawa naturalnego z równoczesnym spełnieniem wymogów
          ekologicznych związanych z rozrodczością ukazuje spójność ekologii z etyką.
                Istotna odrębność obydwu programów wyraża się w tym, że jeden z nich kształtuje postawę lęku przed płodnym współżyciem,
          oferując środki "zabezpieczające", drugi uzdalnia do zachowania postawy otwartej na życie z równoczesną zdolnością
          odpowiedzialnego "zagospodarowania" płodności."

                                                                                                                                                    Włodzimierz Fijałkowski
                                                                                                                                              (EKOLOGIA RODZINY, Wyd. Rubikon 2001)

Oferta VHS
Oferta DVD
Sprzedaż
Galeria
Kontakt

 

 

 

 

 

  

 

       
  
                     VIDEOTEKA EDUKACYJNA czyli filmy pro-rodzinne na DVD!!!
 
(Kliknij - Oferta DVD)

Rodzice, wychowawcy i nauczyciele!
 Zobaczcie te filmy sami, a potem pokażcie Waszym dzieciom, wychowankom i uczniom z uwzględnieniem uwag, które są zamieszczone przy każdym tytule.

Lekarze, pielęgniarki i położne!
 W proponowanych filmach znajdziecie wiele treści i wartościowych informacji bardzo przydatnych w Waszym trudnym zawodzie.

Księża i katecheci!
 Filmowa oferta edukacyjna Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa jest zgodna z duchem nauczania papieskich encyklik: HUMANAE VITAE I EVANGELIUM VITAE.